8.16.2550

...แม่ทิ้งเรา...

เด็กกำพร้า...มิใช่ปัญหาของสังคม...
หากพื้นฐานจิตใจของเด็กนั้นเป็นเด็กใฝ่ดี
เขาย่อมเลือกวิถีทางในการดำเนินชีวิต...อย่างถูกต้อง
ขอเพียงแต่ผู้คนในสังคม...เปิดโอกาสให้เขาได้มีหนทางเดิน
เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความสำเร็จของชีวิตบ้าง...
...เหตุใด...สังคมจึงต้องดูถูกเหยียดหยามเขาด้วยเรื่องไร้สาระเช่นนี้...?


Have we really love?...คือตัวอย่างของคำตอบจากเรื่องจริง...
ของ Script Writer ผู้มีนามว่า "Roh Hee KYung"

ครั้งแรกที่ Jae ho ต้องพูดโกหกกับน้องสาว...ด้วยความจำเป็น

คนที่พูดโกหกอาจไม่ใช่คนเลวเสมอไป...
บางคนจำเป็นต้องพูดโกหกเพราะมีเหตุบางอย่างบังคับให้ต้องทำ
ดั่งเช่น Kang Jae ho...เพราะสังคมเกาหลีรังเกียจเด็กกำพร้า
เมื่อเขาต้องการชีวิตที่ดีกว่า...จึงจำเป็นต้องสร้างเกราะกำบัง
ด้วยการโกหก...เพื่อปกปิดปมด้อยที่อยู่เบื้องหลังของชีวิต...


Roytavan : Writer

ไม่มีความคิดเห็น: